opkoopbescherming

Indexering Opkoopbescherming gemeente Utrecht

Om te voorkomen dat beleggers woningen kopen en direct gaan verhuren geldt er in de gemeente Utrecht een opkoopbescherming. Je moet de woning de eerste vier jaar zelf bewonen. De prijsgrens voor de opkoopbescherming is onlangs geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2023 vallen alle woningen met een WOZ-waarde tot 587.000 euro onder de opkoopbescherming. De jaarlijkse aanpassing van de prijsgrens zorgt ervoor dat 60 procent van de koopwoningen onder de opkoopbescherming blijft vallen. Dit is vastgelegd in de Huisvestingsverordening. De prijsgrens beweegt mee met de WOZ-waarde. De huidige stijging van €487.000 naar €587.000, is te verklaren door de forse stijging van de WOZ-waardes afgelopen jaar. De geïndexeerde prijsgrens is namelijk gebaseerd op de woningtelling van 1 januari 2023 en een WOZ-waardepeildatum van 1 januari 2022 (Belastingjaar 2023). Op 18 maart 2022 is de opkoopbescherming in werking getreden in Utrecht.

is de woning bij aankoop al verhuurd voor langer dan zes maanden, dan geldt de opkoopbescherming niet. Kijk voor meer uitzonderingen op de website van de gemeente Utrecht

stiefkinderen opnemen in je testament

Kinderen van je partner opnemen in je testament

Kinderen van je partner worden stiefkinderen genoemd. Volgens de wet kan je naast je eigen kinderen ook je stiefkinderen opnemen in je testament. Mocht je stiefkinderen meenemen in je testament dan betekent dat wel iets voor je eigen kinderen. Zij kunnen bijvoorbeeld een minder groot kindsdeel (legitieme portie) claimen mochten zij het niet eens zijn met het inhoud van het testament. De ratio van de wet (artikel 4:27 BW) is het in staat stellen van de erflater/stiefouder om zijn eigen kinderen gelijk te behandelen ten op zichtte van zijn haar stiefkinderen.

geen legitieme portie voor het stiefkind

Het stiefkind krijgt dus niet dezelfde rechten als een kind voor wat betreft een minimaal deel van de erfenis. De wet beschermt het stiefkind wel (4:91 BW) tegen deze aanspraken van een eigen kind. Het erfdeel van een stiefkind kent een minimaal deel.  Het minimale deel is tweemaal de legitieme portie van een kind en dan maken wij de berekening alsof de stiefkinderen eigen kinderen waren geweest.

Samenwoners

Samengestelde gezinnen zijn geen uitzonderingen meer. Stiefkinderen in samengestelde gezinnen waarbij er sprake is van samenlevingscontract en testamenten zijn niet beschermd tegen aanspraken van het eigen kind.

Testament

Volledige zekerheid is er niet te geven of kinderen en stiefkinderen ook daadwerkelijk gelijk zullen erven. Stiefkinderen erven niet automatisch dus het begint met het maken van een testament.

LR NOTARIAAT doet mee aan de Testamentcheckdag op 18 juni 2021

Is je testament nog up-to-date? Spelen er gevoeligheden waarvan je niet precies van weet hoe je daar mee moet omgaan? Op vrijdag 18 juni 2021 doet LR Notariaat mee aan de Testamentcheckdag van de EPN. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een afspraak te maken om op 18 juni jouw testament te laten checken.

Testamentcheckdag

Tijdens de Testamentcheckdag op vrijdag 18 juni 2021 kan je gratis in gesprek gaan om je testament te laten controleren of om je te laten adviseren hoe je een gevoelige kwestie kan aanpakken en daarmee te zijner tijd ‘gedoe’ kunt voorkomen. Hieronder lees je meer informatie. Neem contact met ons op om een afspraak met ons te maken. Je bent van harte welkom! Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Is je testament nog up-to-date?

Wellicht herken je het: je bent jaren geleden getrouwd en hebt toen testamenten laten opmaken. Of misschien heb je samen met je partner een woning gekocht en hebt je toen meteen een testament op laten maken. Maar weet je precies wat er in jouw testament staat? Weet je bijvoorbeeld wat er gebeurt met je vermogen na je overlijden? Weet je wie de voogdij en het bewind over jouw kinderen krijgt? Wie heb je aangewezen als executeur? En wat gebeurt er met jouw bedrijf?

Het leven verandert snel. Misschien heb je in de tussentijd (stief)kinderen of kleinkinderen gekregen, ben je gescheiden en hertrouwd, heb je een andere woning gekocht of is jouw hobby uitgegroeid tot een eigen bedrijf. Al deze gebeurtenissen zorgen ervoor dat jouw situatie verandert en dat kan gevolgen hebben voor je testament. Daarnaast zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die eventueel aanpassingen met zich meebrengen. Het is belangrijk dat je juist op die momenten je testament controleert. Je wilt immers niet dat jouw erfgenamen later voor vervelende verrassingen komen te staan. Investeer in de toekomst en zorg ervoor dat je er zeker van bent dat je testament bij je past en actueel is.

Je bent van harte welkom!

Wil je, jouw testament vrijblijvend laten controleren? Of wil je advies over het opstellen van een testament? Je bent van harte welkom tijdens de Testamentcheckdag bij LR Notariaat op 18 juni 2021. Maak hiervoor een afspraak!

De Testamentcheckdag is onderdeel van de Dag van het Erfrecht, een initiatief van EPN, VEAN, vFAS en VMN.

Toezicht bij levenstestamenten

In een levenstestament leg je een aantal zaken en wensen vast voor de situatie dat je zelf niet meer kunt of wilt handelen. Er komt meer aandacht voor toezicht bij het opmaken van een levenstestament. Uit de praktijk blijkt er helaas dat er in een aantal gevallen misbruik wordt gemaakt van de gegeven vertrouwenspositie. Een issuegroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een rapport uitgebracht. Aan de hand hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De volgende brochures en checklist zijn aangepast:

Gezamenlijk handelende gevolmachtigden

Een eenvoudige oplossing om een vorm van toezicht te creëren is om bij voorkeur 2 personen aan te wijzen en daarbij te bepalen dat zij werken met een twee-handtekeningen systeem. Meer dan 2 personen aanwijzen kan er ook weer voor zorgen dat er juist geen besluiten genomen kunnen worden. Dat lezen wij in deze uitspraak>>>

Levenstestament opstellen

Aan de hand van uw persoonlijke situatie en wensen zullen wij je begeleiden bij het opstellen van een levenstestament. Hier zullen wij uiteraard ook aandacht besteden aan de juiste vorm van toezicht. Maak hier een afspraak>>>