Het levenstestament

Wellicht heb je weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer je een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan je wensen op medisch gebied kenbaar maken? Hoe en door wie wordt jouw vermogen goed beheerd? Je kunt bij ons een levenstestament opmaken.
In je levenstestament wijs je één of meerdere personen aan die jij onvoorwaardelijk vertrouwt en jouw belangen op dit gebied behartigen, waarbij je uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wat regel je in een levenstestament?

Een levenstestament gaat niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren als je komt te overlijden, maar legt je wensen vast voor je eigendommen en vermogen als je die door ziekte of ongeval niet zelf meer kan beheren. Je kan in een levenstestament zetten wat er moet gebeuren als dit zich voordoet, en je kan een volmacht geven aan een persoon die je vertrouwt om jouw zaken te beheren als je dat zelf niet meer kan. Situaties waarbij het levenstestament van kracht gaat zijn: als je bijvoorbeeld in een coma raakt, wanneer je dementeert of als je slecht ter been raakt en daardoor bijvoorbeeld geen boodschappen meer kan doen.

Is een levenstestament verplicht?

Het is niet verplicht om een levenstestament op te stellen, maar het is wel aan te raden om dit te doen. Als je door ziekte of een ongeval niet meer je eigen zaken kan beheren, en je hebt geen levenstestament opgemaakt, dan verlies je het zeggenschap over wie je bezittingen, vermogen en in sommige gevallen je eigen leven (in het geval van medische beslissingen) gaat beheren. De kantonrechter bepaalt dit dan voor jou door een bewind, mentorschap of curatele op te leggen, tenzij je dit in een levenstestament hebt vastgesteld. Zo kun je een vertrouwenspersoon aanstellen die jouw boodschappen doet, of jouw financiën doet, of jouw bedrijf tijdelijk gaat runnen, of zelfs bepaald wat er moet gebeuren als je in een coma verkeerd.

Je kan zelf een levenstestament opstellen als een onderhandse of notariële akte. Omdat er bij de eerste geen notaris aan te pas komt heeft een onderhandse akte minder waarde dan een notariële akte. Een notaris controleert namelijk of je wilsbekwaam bent, en adviseert je over belangrijke zaken. Een notariële akte is dus officiëler en betrouwbaarder. De notaris legt jouw levenstestament in de kluis en geeft jou een afschrift ervan. Je kan op elk gewenst moment jouw levenstestament aanpassen samen met de notaris.

Bewind, mentorschap en curatele

Met een levenstestament hou je zelf de regie. Je voorkomt dat er rechtelijke maatregelen worden uitgesproken. Als er eenmaal een maatregel is uitgesproken is de bewindvoerder of curator jaarlijks verplicht om rekening en verantwoording af te leggen aan de rechter. In gevallen waarbij blijkt dat het levenstestament niet werkt, komt toch een rechter aan te pas leert deze uitspraak: Ondanks levenstestament acht kantonrechter bewind en mentorschap noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoorde familieverhoudingen of levensexecuteurs die anderen opzettelijk buiten spel zetten.

Wat is wilsbekwaam?

Je bent wilsbekwaam als je zelf beslissing neemt en ook de gevolgen van die beslissing kan overzien. Of je wilsbekwaam bent, kan verschillen afhankelijk van de situatie. Gaat het om iets eenvoudigs, dan ben je eerder in staat om de gevolgen te overzien dan wanneer het ingewikkeld is. Voor een notaris ben je wilsbekwaam als je begrijpt wat je regelt met een levenstestament en dus de gevolgen hiervan kan overzien.

De volgende brochures zijn beschikbaar: