Een huis verkopen

Je kan verschillende redenen hebben om een huis te verkopen. Je wil groter of kleiner gaan wonen, je gaat naar een andere woonplaats of het buitenland, of je wil dichterbij familie of vrienden wonen. Natuurlijk wil je dat het verkoopproces zo soepel mogelijk verloopt. Wij helpen je door alle zaken waar je rekening mee moet houden voor je op een rijtje te zetten, en proberen daarmee ook eventuele vragen te beantwoorden die kunnen opkomen bij de verkoop. Want als je een koper hebt gevonden, ben je er nog niet!

Het verkoopproces

Het begint allemaal bij het te koop zetten van je huis. Als je niet precies weet welk bedrag je moet vragen voor je woning, kun je het best het huis laten taxeren door een specialist (taxateur). Dan maak je een eigen afweging en biedt je het huis aan op de woningmarkt (naar je eigen inzicht, je hoeft niet perse te luisteren naar de taxateur).

Informatieplicht bij verkoop woning

Als verkoper hebt je informatieplicht naar de eventuele koper: alle gebreken en bijzonderheden die de waarde of leefbaarheid van de woning beïnvloeden moet je melden. Dit zijn bijvoorbeeld de (verborgen) gebreken, mogelijke erfpacht, erfdienstbaarheden (als anderen gebruik mogen maken van de grond), lasten en beperkingen. Deze zaken lag je ook vast in het koopcontract. Een koopovereenkomst van een woning moet schriftelijk worden vastgelegd. Ga nooit dingen verzwijgen! Als de koper er later achter komt kan hij of zij jou aansprakelijk stellen en kan zelfs de koop worden teruggedraaid!
Als er sprake is van erfpacht moet je de koper informeren over de hoogte van de canon en tot wanneer het erfpachtrecht loopt (met eventuele verlenging). Gaat het om particuliere erfpacht of niet? Geldt er voor het huis een huisvestigingsvergunning? Geef het aan bij de koper.

Ouderdomsclausule

Is het een oude woning dan kan je een ouderdomsclausule opnemen in het koopcontract. Met deze clausule wijs je de koper erop dat het een oudere woning betreft en dat je koper dus niet dezelfde verwachtingen mag hebben in het geval hij of zij de sleutels van een nieuwbouwwoning zou krijgen.

niet-zelfbewoningsclausule

Verkoop je een woning uit een erfenis dan kan je een niet-zelfbewoningsclausule opnemen. Hierin geef je als verkoper aan dat je het huis wat je verkoopt niet zelf bewoond hebt en je daarom niet op de hoogte bent  van de staat van de woning.

De bedoeling van de hiervoor genoemde clausules is om aansprakelijkheid van jou als verkoper richting de koper voor gebreken te beperken of uit te sluiten. In hoeverre de clausules de rechten van jouw koper beperken, hangt af van de formulering van de clausules.

ontbindende voorwaarden

Als verkoper heb je de mogelijkheid om ontbindende voorwaarden te stellen, Echter hoe meer van zulke voorwaarden, hoe meer het kopers kan afschrikken! Zijn de onderhandelingen rond, dan tekenen jij en de koper het koopcontract en de overdracht, en heb jij je huis officieel verkocht. Houdt er rekening mee dat de koper nog bedenktijd heeft om de koop terug te draaien!

Wil je meer weten over het verkoopproces of de bijzonderheden, of heb je vragen over het verkopen van je woning? Neem contact met ons op.