opkoopbescherming

Indexering Opkoopbescherming gemeente Utrecht

Om te voorkomen dat beleggers woningen kopen en direct gaan verhuren geldt er in de gemeente Utrecht een opkoopbescherming. Je moet de woning de eerste vier jaar zelf bewonen. De prijsgrens voor de opkoopbescherming is onlangs geïndexeerd. Vanaf 1 juli 2023 vallen alle woningen met een WOZ-waarde tot 587.000 euro onder de opkoopbescherming. De jaarlijkse aanpassing van de prijsgrens zorgt ervoor dat 60 procent van de koopwoningen onder de opkoopbescherming blijft vallen. Dit is vastgelegd in de Huisvestingsverordening. De prijsgrens beweegt mee met de WOZ-waarde. De huidige stijging van €487.000 naar €587.000, is te verklaren door de forse stijging van de WOZ-waardes afgelopen jaar. De geïndexeerde prijsgrens is namelijk gebaseerd op de woningtelling van 1 januari 2023 en een WOZ-waardepeildatum van 1 januari 2022 (Belastingjaar 2023). Op 18 maart 2022 is de opkoopbescherming in werking getreden in Utrecht.

is de woning bij aankoop al verhuurd voor langer dan zes maanden, dan geldt de opkoopbescherming niet. Kijk voor meer uitzonderingen op de website van de gemeente Utrecht