Verantwoordelijkheden uit handen geven

Het kan voorkomen dat je in de (nabije) toekomst om bepaalde redenen niet meer je eigen bedrijf (of vermogen) goed kan besturen of beheren. Je wordt bijvoorbeeld ziek, of wilsonbekwaam. Wat moet je dan doen? Je wil namelijk dat het wel goed blijft gaan met je bedrijf. De oplossing zou zijn dat je iemand de bevoegdheid geeft om jouw bedrijf of privé vermogen voor jou te beheren als dit het geval is.

Volmacht
Een volmacht is het recht om voor een ander bepaalde belangrijke beslissingen te nemen. Als je iemand volmacht geeft geef je diegene de bevoegdheid om namens jou te handelen. Als je om de een of andere reden zelf sommige handelingen of beslissingen niet (meer) kan maken, kan dit van groot belang zijn. Zorg dat je degene die jij de volmacht verleent echt helemaal vertrouwd. Hij of zij kan bijvoorbeeld beschikken over jouw geld, of belangrijke medische of juridische beslissingen voor je maken.
De zaken die je door een gevolmachtigde laat regelen kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Het beheren van jouw bankrekening(en)
  • Het afsluiten van een hypotheek op jouw huis
  • Het regelen van erfenissen en schenkingen, en het aanvaarden of verwerpen hiervan
  • Het beleggen van jouw vermogen
  • Het kopen of verkopen van (on)roerend goed

Er zijn verschillende soorten volmachten:

Algehele volmacht
De naam zegt het eigenlijk al, met een algehele volmacht kan een vertrouwenspersoon voor jou handelen waar dat ook maar nodig is: medische, juridische en financiële zaken. Hij of zij kan hele belangrijke beslissingen voor jou nemen, die grote gevolgen kunnen hebben. Denk hierbij aan jouw huis verkopen, leningen namens jou aangaan of je naar een verzorgingstehuis laten verhuizen. Deze vertrouwenspersoon noemen we de gevolmachtigde.

Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht geldt voor een specifieke handeling of een bepaald doel. Als je bijvoorbeeld wil dat iemand anders gemachtigd is om jouw huis te verkopen, kun je daar een speciale volmacht voor geven. Dan is de gemachtigde alleen hiervoor gemachtigd, niet voor medische of juridische zaken, en heeft hij of zij ook geen toegang tot jouw bankrekening of andere financiële zaken.

Notariële/ onderhandse akte
Je kan ook zelf een volmacht opstellen/ schrijven, de onderhandse volmacht. Maar dit heeft grenzen. De gemachtigde kan met een onderhandse volmacht veel dingen niet doen, zoals bijvoorbeeld een hypotheek op jouw huis afsluiten. Veel financiële en overheidsinstanties zullen altijd om een volmacht vragen die door een notaris is opgesteld, en dus een officieel juridisch document is. Zo’n notariële akte verzekert je ervan dat alles wettelijk klopt, omdat een notaris kennis van zaken hierover heeft. In deze akte wordt bewezen dat iemand geestelijk bekwaam was om een volmacht te geven. Als de notaris twijfelt over de geestelijke bekwaamheid kan hij of zij naar een arts gaan. De notariële akte is het officiële bewijs van de volmacht, waar er met een onderhandse akte sneller twijfel ontstaat.

Bankvolmacht
Met een bankvolmacht machtig je iemand om je (betaal)rekening te beheren. Hij of zij mag er dan naar eigen zeggen zijn geld vanaf halen. Deze machtiging regel je bij jouw bank, vaak met een formulier, met de gemachtigde persoon. De bank heeft niet als taak om toezicht te houden op jouw rekening, dus dat zou je zelf in de gaten moeten houden. Het zou dus kunnen voorkomen dat de gemachtigde de rekening gebruikt voor andere doeleinden dan die van de eigenaar.