Samenwerken

Als je samen met een ander, of met meerdere mensen, een bedrijf wil beginnen kun je kiezen uit de volgende rechtsvormen: een vennootschap onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap (cv), coöperatie, besloten of naamloze vennootschap (bv of nv). Welke vorm het beste past, hangt af van het soort werkzaamheden dat jouw bedrijf gaat uitvoeren, wat jullie willen qua aansprakelijkheid en wie van jullie eventueel risicodragend kapitaal wil inleggen. 

Mijn partner werkt mee
Als je partner (kan ook een niet geregistreerde partner zijn) meewerkt in je bedrijf dan kan de juridische relatie vaak onduidelijk zijn. Het werk dat je partner doet kan ook zeer uiteenlopen: van ‘enkele diensten verlenen’ naar ‘in loondienst’ zijn of ‘het aannemen van werkzaamheden’.

Fiscaal gezien zijn er wat zaken op een rijtje gezet:

  • Als jouw echtgenoot! zonder enige vergoeding arbeid verricht geldt er meewerkaftrek, deze aftrekpost geldt voor jou, de ondernemende partner. Het urencriterium is hier voor jou tenminste 1225 werkuren in het bedrijf en die van je partner tenminste 525 uren.
  • Als de meewerkende partner salaris krijgt, moet jij als werkgever gewoon belasting betalen over deze ‘inkomsten uit arbeid’. De loonkosten kan je daarna van de winst aftrekken.
  • Als jij en je partner samen een onderneming oprichten, genieten jullie beide inkomsten uit winst van de onderneming.
  • Als jouw partner meewerkt in jouw Besloten Vennootschap, dan ligt het simpel. Je partner gaat dan een arbeidsovereenkomst aan met de ‘rechtspersoon bv’.

Naast deze tips is het zeer aan te raden een notaris in te schakelen over de juridische en fiscale zaken waarmee je te maken krijgt als je partner in je bedrijf meewerkt.