Hoe richt ik een stichting op?

Dit kan alleen via een notariële akte of testament. Er moet een oprichtingsakte worden gemaakt, in het Nederlands en gecontroleerd door een notaris, waarin de statuten van de stichting worden vastgesteld. Hierin staan in ieder geval de naam van de stichting (met het woord stichting erin), het doel van de stichting, de gemeente van vestiging, de manier waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen, de verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur en de bestemming van het overige saldo na ontbinding van de stichting.

Alle uitkeringen die de stichting doet moeten ten goede komen van het doel. Ze mag niet uitkeren aan deelnemers van haar organen of oprichters van de stichting. Wel mogen de onkosten en de bestede tijd van deze personen worden vergoed.

Als aan al deze eisen is voldaan is de stichting opgericht. De stichting is een rechtspersoon, bezit volledige rechtsbevoegdheid en is de zelfstandige drager van verplichtingen en rechten. De notaris regelt meestal de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Er moet een notarieel afschrift van de statuten bij de inschrijving worden geleverd. wijzigingen in de statuten en dingen als bestuurswisselingen moeten worden doorgegeven aan de KvK.