Wijzigingen in mijn bedrijf

Statutenwijziging
Bij een statutenwijziging van een bedrijf worden eigenlijk de fundamentele regels en uitgangspunten gewijzigd. Het kan gaan om een regel, of meerdere uitgangspunten die de statuten staan. In de statuten staat bijvoorbeeld hoe beslissingen gemaakt worden binnen het bedrijf, en welke activiteiten er worden verricht. Als er dingen veranderd moeten worden binnen het bedrijf, het bestuur of de aandeelhouders moet dit worden opgenomen in de statuten. De uitgangspunten moeten worden aangepast. De notaris helpt hierbij, statuten zijn namelijk rechtsgeldige documenten en kunnen niet zomaar worden aangepast.

Splitsen of fuseren
Een splitsing van een bedrijf zorgt ervoor dat een bedrijf wordt opgedeeld in meerdere bedrijven. Dit kan bij elke bedrijfsvorm gebeuren als je wil, zelfs bij rechtspersonen die zich niet als bedrijf manifesteren (stichting of vereniging). Als je een bedrijf wil splitsen moeten alle delen dezelfde rechtsvorm hebben, anders moet dit omgezet worden voor de splitsing. Er zijn vijf manieren van splitsen:

  • Zuivere splitsing
  • Afsplitsing
  • Hybride splitsing
  • Verkoop bedrijfsmiddelen
  • Overname aandelen

De verkoop van bedrijfsmiddelen en de overname van aandelen worden door juristen niet officieel gezien als splitsing van een bedrijf.

Een fusie is het tegenovergestelde van een splitsing: meerdere bedrijven worden samengevoegd tot een enkel bedrijf. Het bedrijf moet aan de volgende dingen voldoen als het moet fuseren:

  • De bedrijven mogen niet in een faillissement zitten of ontbonden zijn
  • De te fuseren bedrijven moeten dezelfde rechtsvorm hebben

Als het gaat om kleine bedrijven is het niet altijd nodig om een fusie te melden/ aan te vragen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM), bij het fuseren van grote bedrijven is dit verplicht en moet de ACM eerst toestemming geven voor een fusie. Ga dit dus eerst na!

Aandelen
De uitgifte van aandelen aan nieuwe aandeelhouders kan op twee manieren gebeuren: een BV kan aandelen uitgeven aan bepaalde personen of er worden aandelen gekocht op de beurs. In beide gevallen betaalt de nieuwe aandeelhouder voor de aandelen die hij of zij ontvangt. Als de BV aandelen uitgeeft komt het geld terecht bij het bedrijf, terwijl bij de verkoop tussen aandeelhouders het geld naar de vorige aandeelhouder gaat.
Op het moment dat er een nieuwe aandeelhouder bij een bedrijf komt, verandert er iets. Alleen al als het gaat om het verdelen van de winsten en het nemen van beslissingen in aandeelhoudersvergaderingen. Daarom moet er dan gekeken worden naar eventuele statutenwijzigingen.
Naast een wijziging in aandeelhouders kan er op een andere manier door aandelen een wijziging doorgevoerd moeten worden. Het gaat dan om het terugbetalen van kapitaal op aandelen. Dit is niet hetzelfde als dividenduitkering, wat geldt als winst en waar de aandeelhouder belasting over moet betalen. Bij terugbetalen op aandelen wordt de waarde van het aandeel verminderd, waarop een deel van het kapitaal terug moet worden gegeven aan de aandeelhouder. Dit is vaak vrij van belasting. Voordat dit ingevoerd kan worden moet dit eerst goedgekeurd of besloten worden door de vergadering van aandeelhouders, en moet dit gewijzigd worden in de statuten.

Holdingstructuur
Als je van jouw BV een holdingstructuur wil maken moet dit ook via een officiële wijziging in de statuten gebeuren. Een holding is een BV die andere BV’s bestuurt of in andere BV’s belegt. Als Holding bespaar je belasting ten opzichte van een normale BV, kun je makkelijker een bedrijf overnemen en worden risico’s verminderd. Als een BV maar een directeur of grootaandeelhouder heeft is een Holding ook aantrekkelijk.
Een Holdingstructuur kan ook moeten worden aangepast, bijvoorbeeld als het bedrijf groeit. Het kan voordelig zijn om tussenholdings op te richten waar meerdere BV’s onder vallen, om het bestuur makkelijker te maken. Ook kan het bedrijfsvermogen worden opgedeeld in aparte BV’s om het veilig te stellen of om bedrijfsactiviteiten, overnames of zelfs faillissement makkelijker te maken in de toekomst. Wil je hier meer over weten, vraag ernaar bij een notaris.

VBI
Een VBI is een soort NV, met vrijstelling van beleggingen (Vrijgestelde Beleggingsinstelling). Een VBI hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, in tegenstelling tot een NV. Er zijn wel een aantal eisen die de belastingdienst stelt aan een VBI status:

  • Een VBI moet zich bezighouden met het beleggen van vermogen
  • Een VBI mag niet vrij ondernemen
  • Er moeten meerdere aandeelhouders zijn in het bedrijf

Voordat je jouw bedrijf wil veranderen naar een VBI is het sterk aan te raden om eerst een notaris te vragen of dit voordelig is voor jou.