Een woning splitsen

Het kan voorkomen dat je erachter komt dat het voor jou voordelig is om een woning te splitsen. Bijvoorbeeld om appartementen of huurwoningen te maken uit een pand, of om een perceel op te delen zodat je een deel of delen kan verkopen. Het Kadaster kan dit voor jou realiseren. Voorwaarden zijn dan wel dat de nieuwe perceelgrenzen aantoonbaar moeten zijn en zwart op wit moeten staan. Deze nieuwe percelen krijgen een (nieuwe) kadastrale grootte en aanduiding.
Als eigenaar van het op te splitsen perceel vraag je een splitsing aan. Na splitsing houdt hij of zij deze grond gewoon in bezit, en kan bepalen wat ermee gedaan wordt. De nieuwe grenzen worden aangegeven door de eigenaar en ze worden dan door Kadaster opgemeten en vastgelegd. De kosten voor splitsing verschillen, het ligt aan de grootte van het perceel en om hoeveel splitsingen het gaat.