Bescherm je idee

Als je een idee hebt, of uitvinding hebt gedaan, wil je natuurlijk niet dat iedereen dit zomaar van jou kan kopiëren. Je bewijspositie beschermen is daarom van groot belang. Dit kan je op verschillende manieren doen: via een depotakte, octrooirecht of patent.

Depotakte
Een depotakte is de beste optie als je in de wetenschap, letterkunde of kunst zit. Als je in een van deze vakgebieden een werk maakt, of een ontdekking doet, dan kun je het beste jouw auteursrecht vastleggen in een depotakte. De notaris helpt je hierbij. Als iemand dan inbreuk doet op jouw auteursrecht, heb je bewijs dat jij eerder deze uitvinding hebt gedaan, en dat deze dus jou toebehoort. In de depotakte staat namelijk precies wat jouw werk of uitvinding betreft, en op welke dag, op welk tijdstip je deze stukken hebt aangeleverd aan de notaris. Het nadeel van een depotakte kan zijn dat jouw aangeleverde stukken in een envelop in een depot of kluis worden gedeponeerd. Ze blijven dus bij de notaris.

Octrooirecht en patentrecht
Deze opties zijn geschikt voor als je een idee of uitvinding hebt gedaan, waarvan je vindt dat alleen jij die mag uitvoeren. Een nadeel van octrooi- of patent recht is dat het een stuk langer duurt om de procedure rond te krijgen dan bij de depotakte. Dus is het soms voordelig om eerst naar de notaris te gaan voor een depotakte, en daarna deze procedure in te gaan. Dan heb je in ieder geval al een stok achter de deur mocht er tijdens het proces een geschil om auteursrecht ontstaan.
Een octrooirecht is een volledige bescherming, die wordt verleent door de overheid. Je bent hiermee geheel beschermd tegen kopiisten, in principe voor altijd.
Een patent is ook een volledige bescherming die verleent wordt door de overheid, maar deze is (maar) 20 jaar geldig. Na deze 20 jaar mogen anderen ook jouw product maken, en vervalt dus de bescherming.