Testament strikt noodzakelijk voor samengesteld gezin

Samengestelde gezinnen zijn geen uitzondering meer. Bij een samengesteld gezin hebben beide echtgenoten kinderen uit eerdere relaties en wellicht ook samen kinderen. Beide echtgenoten brengen – positief of negatief – vermogen in. Het kan zijn dat er nog alimentatie- en/of onderhoudsverplichtingen zijn. Wat regelt de wet als een van beide partners overlijdt? De wet gaat uit van een standaard gezinssituatie. Die pakt vaak ongunstig uit voor de kinderen als de eigen ouder als eerst overlijdt. Voorkom ongewenste situaties en sluit nu een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden en testamenten af. Bijkomend voordeel is dat je fiscaal flink kan besparen.

erfrecht samengesteld gezin

Wanneer er geen testament is, kan het gebeuren dat de kinderen van de eerst overleden ouder een deel van de erfenis aan zich voorbij zien gaan. De wet voorziet in een kindsdeel en het ongestoord verder leven van de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner (hierna: “partner”). De (stief)kinderen kunnen hun deel pas opeisen nadat ook de langstlevende partner is overleden. Daarnaast is het niet zeker of de (stief)kinderen iets krijgen omdat de langstlevende partner alles kan opmaken. Met een testament kan je de ongewenste situaties die ontstaan in de situatie van hertrouwen of opnieuw samenwonen ondervangen.

In de wet is vastgelegd wie wat erft in welke situatie (4:10 BW). Voor samengestelde gezinnen zijn er geen bijzondere erfrechtelijke regelingen. Testamenten zijn dus echt noodzakelijk.  Zonder verdere regelingen is de kans ook aanwezig dat de minderjarige kinderen worden vertegenwoordigd door de ex-partner (1:253f BW). Met andere woorden gaat je ex-partner meehelpen je erfenis af te wikkelen. Ook kan een deel onbedoeld vererven naar de ex-partner. Dit is allemaal te voorkomen met een goed testament.

Stiefkinderen mee laten erven

Er zijn ook samengestelde gezinnen waarbij de wens leeft om alle kinderen op gelijke voet te laten erven. Dit kan alleen met een testament met een aantal beschermingsbepalingen. Dit moet voorkomen dat de langstlevende partner na het overlijden zijn of haar testament aanpast. Een huwelijk in combinatie met een testament zorgt er daarnaast voor dat de eigen kinderen minder snel een groter deel kunnen opeisen als hun ‘kindsdeel’ (legitieme) wordt geschonden.

erfbelasting samengesteld gezin

In artikel 2 lid 3 onder i AWR worden kinderen gedefinieerd. Dit zijn eerstegraads bloedverwanten en aanverwanten in de neergaande lijn. Oftewel kinderen en mits getrouwd ook stiefkinderen. Voor stiefkinderen van samenwoners (quasi-stiefkinderen) geldt ook dat zij gelijkgesteld worden mits de ouder en de stiefouder tot het overlijden partners zijn geweest in de zin van artikel 1a Successiewet. Dit vloeit voort uit artikel 19 Successiewet.

Tips testament samengesteld gezin

Hoe je het ook regelt een aantal situaties moeten goed doorgesproken worden:

  • Wat bijvoorbeeld als uw nieuwe partner na uw overlijden zijn/haar testament weer aanpast en alleen haar eigen kinderen tot erfgenaam benoemt?
  • Hoe voorkom je dat de langstlevende partner alles opmaakt?
  • Hoe voorkom je dat de langstlevende haar eigen kinderen gaat bevoordelen?
  • Hoe zet je een ex-partner buiten spel ingeval er minderjarige kinderen zijn?
  • Wat als kinderen niet willen dat uw nieuwe partner de erfenis krijgt?
  • Krijgen stiefkinderen dezelfde erfbelastingvrijstellingen als eigen kinderen?
  • Wat als stiefkinderen niet willen delen met de andere kinderen, enzovoorts.

Gaat je een nieuw gezin vormen na een eerdere relatie? Laat je dan goed informeren over de nieuwe erfrechtelijke situatie. Bel ons voor een afspraak. Lees ook: Samengesteld gezin? Testamenten zijn geen contracten!