Tag Archief van: stiefkinderen

stiefkinderen opnemen in je testament

Kinderen van je partner opnemen in je testament

Kinderen van je partner worden stiefkinderen genoemd. Volgens de wet kan je naast je eigen kinderen ook je stiefkinderen opnemen in je testament. Mocht je stiefkinderen meenemen in je testament dan betekent dat wel iets voor je eigen kinderen. Zij kunnen bijvoorbeeld een minder groot kindsdeel (legitieme portie) claimen mochten zij het niet eens zijn met het inhoud van het testament. De ratio van de wet (artikel 4:27 BW) is het in staat stellen van de erflater/stiefouder om zijn eigen kinderen gelijk te behandelen ten op zichtte van zijn haar stiefkinderen.

geen legitieme portie voor het stiefkind

Het stiefkind krijgt dus niet dezelfde rechten als een kind voor wat betreft een minimaal deel van de erfenis. De wet beschermt het stiefkind wel (4:91 BW) tegen deze aanspraken van een eigen kind. Het erfdeel van een stiefkind kent een minimaal deel.  Het minimale deel is tweemaal de legitieme portie van een kind en dan maken wij de berekening alsof de stiefkinderen eigen kinderen waren geweest.

Samenwoners

Samengestelde gezinnen zijn geen uitzonderingen meer. Stiefkinderen in samengestelde gezinnen waarbij er sprake is van samenlevingscontract en testamenten zijn niet beschermd tegen aanspraken van het eigen kind.

Testament

Volledige zekerheid is er niet te geven of kinderen en stiefkinderen ook daadwerkelijk gelijk zullen erven. Stiefkinderen erven niet automatisch dus het begint met het maken van een testament.