Tag Archief van: samenlevingscontract

Samenwoners: Maak duidelijke afspraken over je meerinbreng in de woning

Hans en Linda gaan samenwonen. Zij kopen gezamenlijk een woning (50%/50%). Hans heeft € 15.000,- aan spaargeld en het stel besluit dat zij € 15.000,- minder lenen bij de bank en het spaargeld van Hans gebruiken bij de aankoop van de woning. Hans en Linda leggen verder niks schriftelijke vast over de meerinbreng (vergoedingsrechten) van Hans in de gemeenschappelijke woning. Hans en Linda besluiten na 6 jaar uit elkaar te gaan. Hans wil zijn meerinbreng terug hebben.

Gevolgen meerinbreng gemeenschappelijke woning

De gekochte woning is een gemeenschappelijke woning (3:166 BW). Het is een “eenvoudige” gemeenschap. Wat betekent dat het anders dan bijvoorbeeld een huwelijksgemeenschap het geen afgezonderd vermogen is. Schulden kan je niet verhalen op de eenvoudige gemeenschap maar uitsluitend op Linda in dit geval. Omdat Hans en Linda de woning gezamenlijk hebben gekocht en geen afwijkende afspraken hebben gemaakt zijn zij in hun onderlinge verhoudingen ieder verplicht om voor de helft bij te dragen (6:10 lid 1 BW). Doordat Hans € 15.000,- heeft ingebracht heeft hij € 7.500,- meer voldaan dan noodzakelijk is. Op het moment van betaling ontstaat er regresvordering van Hans op Linda (6:10 lid 2).

Verjaring rechtsvordering tot meerinbreng 

De vordering die Hans op Linda heeft is een regresvordering (6:10 lid 2 BW). In de wet staat dat een regresvordering verjaart na verloop van vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden (3:310 BW). Hans kon op het moment van betaling van de € 15.000,- direct zijn vordering van € 7.500,- opeisen bij Linda. Vanaf het moment van betaling is de verjaringstermijn gaan lopen.  Hans had in een samenlevingscontract afspraken kunnen maken over zijn vorderingen. In dat geval was deze niet verjaard. Zijn vordering was ook niet verjaard als hij deze gestuit had.

Nominaal of beleggingsleer

In een samenlevingscontract kan je dus het bedrag van je meerinbreng laten vastleggen door een notaris. Ook kan je daarbij afspraken dat de vordering nominaal is of de beleggingsleer volgt. Als je afspreekt dat de vordering nominaal is dan staat deze los van de waardeontwikkeling van de woning. In het geval van Hans krijg je altijd € 7.500,- terug. Spreek je af dat de beleggingsleer van toepassing is dan kijk je naar de waarde op het moment van investeren en de waarde op het moment van verkoop/verdeling. Is de woning 2 x zoveel waard geworden dan is de vordering van Hans verdubbeld. Uiteraard kan de waardeontwikkeling ook negatief zijn en loopt Hans het risico dat hij minder terugkrijgt dan € 7.500,-. In veel gevallen kiezen stellen voor de nominale vordering. Je krijgt je investering terug en de meerwaarde wordt samen gedeeld.

Samenlevingscontract

Op het moment dat je afspraken niet schriftelijk vastlegt dan kan een rechter dus bepalen dat je, je geld niet terugkrijgt (ECLI:NL:GHARL:2021:4553) of . Voorkom onduidelijkheid en leg meerinbreng afspraken vast in je samenlevingscontract. Hierbij kan je direct afspraken maken over de inboedel en het geld op een en/of rekening (ECLI:NL:GHARL:2021:8479) en nog veel meer andere zaken die financiële gevolgen hebben.