Tag Archief van: levenstestament

Toezicht bij levenstestamenten

In een levenstestament leg je een aantal zaken en wensen vast voor de situatie dat je zelf niet meer kunt of wilt handelen. Er komt meer aandacht voor toezicht bij het opmaken van een levenstestament. Uit de praktijk blijkt er helaas dat er in een aantal gevallen misbruik wordt gemaakt van de gegeven vertrouwenspositie. Een issuegroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een rapport uitgebracht. Aan de hand hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. De volgende brochures en checklist zijn aangepast:

Gezamenlijk handelende gevolmachtigden

Een eenvoudige oplossing om een vorm van toezicht te creëren is om bij voorkeur 2 personen aan te wijzen en daarbij te bepalen dat zij werken met een twee-handtekeningen systeem. Meer dan 2 personen aanwijzen kan er ook weer voor zorgen dat er juist geen besluiten genomen kunnen worden. Dat lezen wij in deze uitspraak>>>

Levenstestament opstellen

Aan de hand van uw persoonlijke situatie en wensen zullen wij je begeleiden bij het opstellen van een levenstestament. Hier zullen wij uiteraard ook aandacht besteden aan de juiste vorm van toezicht. Maak hier een afspraak>>>