Samengesteld gezin? testamenten zijn geen contracten!

Heb je een samengesteld gezin en denk je aan een nieuw testament? De belangen van je kinderen kunnen botsen met de belangen van je nieuwe partner en je stiefkinderen. Je partner kan bij een gewoon langstlevende testament zodanige bevoegdheden hebben dat de belangen van je eigen kinderen in het nauw kunnen komen. Het is van belang dat de systematiek van je testament je wensen zo veel mogelijk waarborgt.

Wat is een stiefkind?

Volgens de wet 4:8 BW lid 3 is een stiefkind: “Een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is.”  Ook lezen wij in hetzelfde artikel dat als je eenmaal stiefkind bent je dat na bijvoorbeeld een scheiding of overlijden ook blijft:  “Zodanig kind blijft stiefkind, indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geëindigd.” Stiefkinderen erven nooit automatisch. Een testament is dus noodzakelijk om ervoor te zorgen dat stiefkinderen erven.

Trouwen of een notarieel samenlevingscontract

Als je gaat samenwonen met een notarieel samenlevingscontract dan hebben deze “quasi” stiefkinderen wel fiscale voordelen maar dus minder wettelijke rechten dan stiefkinderen van gehuwde stellen. Bij een beroep op de legitieme houden stiefkinderen van gehuwde stellen meer over dan stiefkinderen van stellen met een notarieel samenlevingscontract. Enerzijds omdat er een erfgenaam bijkomt in de breukdeel (4:64 lid 1) en anderzijds vanwege een beperking in de inkorting (4:91 BW). Zie ook deze uitspraak over inkorting>>>. In beide gevallen kan je wel regelen dat de legitieme pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende (4: 81 BW en 4:82 BW). Als de wettelijke verdeling niet van toepassing is, dient dit bij testament vastgelegd te worden.

Nadelen voor je eigen kinderen bij een standaard testament

  • Als de langstlevende voor een deel mee-erft zal dat erfdeel na diens overlijden vererven naar je stiefkinderen en niet je eigen kinderen. Er lekt vermogen weg;
  • De langstlevende wordt in een langstlevende testament eigenaar van alle spullen. Hier kunnen spullen bij zitten die uit de familie komen en bij de stiefouder uitkomen in plaats van de eigen kinderen;
  • Wanneer kinderen en stiefkinderen op gelijke voet een vordering erven kan de langstlevende de vorderingen beïnvloeden door bijvoorbeeld wel de eigen kinderen een rente te vergoeden maar dat niet te doen bij de stiefkinderen. Ook kan ze de vorderingen eerder uitbetalen als er niet genoeg middelen meer zijn om dat na het overlijden te doen.
  • Heb je afgesproken dat je beide alle kinderen laat mee-erven dan kan de langstlevende nog van gedachten veranderen en een nieuw testament maken.

Testamenten zijn geen contracten en kunnen altijd gewijzigd worden!

Na het overlijden van jou of je partner kan er een hoop veranderen. De verbindende factor tussen je partner en je eigen kinderen is door jouw overlijden weggevallen. Het is niet gezegd dat de warme band tussen de stiefkinderen en je partner zo blijft. Het kan dus gebeuren dat je langstlevende partner besluit om een nieuw testament te maken en daarbij alleen de eigen kinderen tot erfgenamen te benoemen. Testamenten zijn geen contracten dus dat is mogelijk. Je kinderen kunnen hier niks tegen doen. Het gevolg is dat je kinderen erfenis delen met je stiefkinderen maar dat dit andersom niet het geval is.

Uitsluiten andere ouder van de (stief)kinderen.

Stel je krijgt een auto-ongeluk. Je bent opslag dood. Kort na jou overlijdt een van je kinderen die op de achterbank zat. Dit kind heeft van jou geërfd. De wettelijke erfgenamen van je kind zijn in leven zijnde ouder, (half)broers en of (half)zussen. Je nalatenschap komt via je kind bij je ex-partner terecht. Als je wilt voorkomen dat je nalatenschap bij je ex-partner terecht komt, kan je een clausule opnemen in je testament die dat voorkomt. Dezelfde systematiek komt je tegen in een echtscheidingstestament. Om te voorkomen dat je ex-partner als wettelijke vertegenwoordiger van jullie kinderen je nalatenschap gaat afwikkelen kan je een executeur benoemen. Wil je ook voorkomen dat de erfenis van je kinderen beheert wordt door je ex-partner dan zal je ook een bewindvoerder moeten benoemen.

Is je testament nog up-to-date? Spelen er gevoeligheden waarvan je niet precies van weet hoe je daar mee moet  omgaan? Maak een afspraak bij LR-Notariaat. Een testament waarbij je naast je eigen kinderen ook stiefkinderen mee laat erven, vraagt om bijzondere aandacht. Wij zijn gespecialiseerd in oplossingen voor samengestelde gezinnen.