energielabel

435 euro boete bij ontbreken geldig energielabel

Op 1 november 2021 is de boete voor het ontbreken van een geldig energielabel verhoogd naar 435 euro. Dit was 170 euro. De stijging van de boete heeft te maken met de stijging van de kosten voor het energielabel.

Wanneer moet je een energielabel hebben?

In beginsel moet iedereen die een woning te koop aanbiedt een geldig energielabel hebben. Deze moet overgedragen worden bij het tekenen van de koopovereenkomst.

Uitzonderingen voor een energielabel

Voor een aantal gebouwen is een energielabel NIET verplicht. Dit zijn:

  • beschermde monumenten conform de Erfgoedwet of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • kerken en moskeeën;
  • vrijstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte tot 50 m2
  • (agrarische) bedrijfspanden bedoeld voor opslag of bewerking (fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste 2 jaar in gebruik zijn (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen);
  • recreatiewoningen mits die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn. En met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het verbruik bij permanent gebruik;
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het klimaat binnen te regelen, zoals schuren of garages.